oferta

Bardzo istotnym elementem w procesie walcowania gwintów i profili jest przygotowanie obrabianego przedmiotu na właściwą średnicę. Najlepszym rozwiązaniem tej operacji jest zastosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanej głowicy skórkującej typu FS.
Głowica ta dzięki jednoczesnej pracy kilku ostrzy i wysokim parametrom obróbki nadaje w krótkim czasie, w jednym przejściu prętowi o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym lub innym dowolnym, żądany wymiar. Jest ona doskonałym uzupełnieniem bogatego systemu walcowania firmy FETTE wydatnie zwiększającym efektywność obróbki. W większości przypadków walcowania wymagane jest również wykonanie fazy na czole przygotówki umożliwiającej łagodne wejście rolek głowicy walcującej w materiał obrabiany. Możemy wówczas zastosować specjalny fazownik z płytkami wymiennymi nadający odpowiedni dla procesu walcowania kąt wejścia.
Istnieje możliwość połączenia obydwu narzędzi w jedną całość za pomocą specjalnego korpusu i tym samym nadać odpowiednią średnicę i fazę przygotówki w jednym przejściu.

Cechy charakterystyczne obróbki:

 • zakres toczonych średnic 2 ÷ 60mm,
 • maksymalny naddatek 2,5mm na stronę,
 • wykonanie w jednym przejściu żądanego wymiaru i fazy,
 • wysokie parametry obróbki,
  Vc = 80 ÷ 120 m/min
  f = 0,2 ÷ 1,2 mm/obr.
 • precyzyjne ustawienie wymiaru dzięki czujnikowi zegarowemu,
 • budowa modułowa,
 • zastosowanie tych samych płytek w głowicy skórującej i fazowniku
 • praca w trybie stałym lub obrotowym,obejrzyj

wideo3
Głowica skórująca w pracy
Obejrzyj animację komputerową pracy głowicy przygotowującej powierzchnię pod walcowanie gwintów.